JUDO SOKOL žĎÁR NAD SÁZAVOU

Vracíme se do DOJA!

Vracíme se do DOJA!

04.06.2020

Od 8. 6. 2020 budou opět probíhat judo tréninky.

1.

Od pondělí, 8. června budou tréninky probíhat v našem doju. Vzhledem ke skutečnosti, že počet zúčastněných na našich dosavadních trénincích nepřesáhl nikdy 24 dětí, bude v pondělí trénink společný pro všechny skupiny a to od 16.30 do 18 hodin. V případě většího zájmu bychom to v budoucnu roztrhli na více skupin tak, jak jsme zvyklí. Vstup do budovy Sokola se řídí podmínkami vyvěšenými na jejích dveřích a je nutno je dodržovat! V budově nefunguje vrátnice, takže děti vyzvednu v 16.20 před vchodem a poté bude vstup uzamčen. Prosím tedy o dochvilnost a vzhledem k tomu, že na tréninku bude jenom jeden trenér, nebude možné, aby běhal dolů vpouštět jednotlivé opozdilce. Stejně tak prosím o včasné vyzvednutí Vašich dětí po tréninku. Vstup bude dále umožněn jen těm členům, kteří odevzdali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Trénovat budeme pravděpodobně do středy, 24. června. K tomuto datu musíme na žádost vedení Sokola ukončit tento školní rok.

 

2.

V pondělí budou k dispozici závazné přihlášky na judocamp v Mladkově. Uvažujeme tam, že kemp proběhne standardně, pouze za zvýšeného hygienického dozoru. Prosím o osobní odevzdání přihlášek v co nejkratším čase, ale platby prozatím neposílejte! Zavčasu k tomu budete vyzváni. Pojedeme podle zažitých kritérií- upřednostněni před ostatními budou v případě naplnění kapacity naši reprezentanti, zájemci o celý pobyt a ti, kteří přihlášku odevzdají nejdříve. Pro ty, co s námi ještě nejeli pár informací: Kempu se účastní sedm oddílů z Čech a Slovenska v celkovém počtu asi 70- ti dětí. Jedná se o intenzivní výcvikový kemp zaměřený na kondici, judo ve všech jeho podobách, pobyt v přírodě Orlických hor a poznávání nových přátel. Naprostá většina dětí završí svůj pobyt získáním vyššího technického stupně svých znalostí (barevné pásky). Pro zájemce doporučuji shlédnout alespoň fotky z minulých ročníků na našem webu v sekci fotogalerie.

 

V případě dotazů nebo nejasností Vám budu k dispozici v pondělí, 8. června po skončení tréninku, tzn. chvilku po šesté.