JUDO SOKOL žĎÁR NAD SÁZAVOU

Přihláška

Informace pro vyplnění přihlášky

Po vyplněním této přihlášky a uhrazení členského příspěvku se Vaše dítě stane členem oddílu Judo TJ Sokol Žďár nad Sázavou.

Po vyplnění všech povinných polí se Vám zobrazí údaje potřebné pro platbu - jako variabilní symbol platby je třeba uvést rodné číslo dítěte. Pokud tak neučiníte, Vaše platba nebude zaevidována. Pro každé dítě (sourozence) je třeba vyplnit přihlášku a zaslat členský příspěvek zvlášť.

V případě nejasností či dotazů k přihlášce kontaktujte Ondřeje Kašíka.


Upozorňujeme, že dětem, které projeví jakékoliv známky infekční nákazy (například chřipka, plané neštovice či bradavice), nebude umožněn vstup do tělocvičny, dokud se onemocnění zcela nezbaví. Předejdeme tak lavinovému šíření těchto onemocnění.

Každoročně probíhá několik tréninků v plaveckém bazénu, neumí-li Vaše dítě plavat, uveďte to, prosím, do kolonky Omezení.

Členský příspěvek ve výši 3 200,- Kč zahrnuje mimo jiné (licence ČSJu a Sokola, startovné) i základní pojištění, úrazovým připojištěním svého dítěte však nic nepokazíte. Tento příspěvek, prosím, uhraďte převodem na účet nejpozději do posledního dne měsíce září. Od termínu uhrazení členského příspěvku se následně odvíjejí další úkony spojené s řádným členstvím v oddílu. Ostatní náklady spojené se sportovní činností (například doprava na soutěže) si každý hradí sám.

Všechny podstatné informace týkající se trénování (například rušení tréninků či změna místa a času tréninku) vždy s dostatečným předstihem naleznete na našich webových stránkách www.judozdar.cz v sekci NOVINKY, popřípadě na naší facebookové stránce Judo Sokol Žďár nad Sázavou. Zde také můžete (stejně jako na Instagramu judozdar.cz) sledovat aktuální fotografie

Další >