JUDO SOKOL žĎÁR NAD SÁZAVOU

Historie

1960 

Oddíl Judo TJ Sokol Žďár nad Sázavou, tehdy TJ Žďas Žďár, byl založen v roce 1960, tedy před 60 lety. U jeho zrodu stál pan Rudolf Kocman. Oddíl tehdy plnil roli kroužku sebeobrany pro studenty Středního odborného učiliště Žďas. Postupem času se však Kocman začal soustředit převážně na techniky juda. S chodem oddílu mu pomáhal jeden z jeho odchovanců, Pavel Lehovec. V té době již byl oddíl plnohodnotným místem pro kvalitní trénink sportovního juda.

 

Historie

 

1981

Do podvědomí veřejnosti se žďárský oddíl juda doslat především svým aktivním přístupem k mladým zájemcům o sport, každoročními nábory do oddílu, ukázkami na veřejnosti, vystupováním na sportovních akademiích, ale především svými výsledky. Vrcholem oddílu byl po postup žďárského družstva do nejvyšší Československé soutěže, a to celostátní LIGY ČSSR MUŽŮ v roce 1981 a dvouleté setrvání v ní. Judistickou partu tehdy pod vedením trenéra Kocmana vytvořili závodníci Ráb, Nikodým, Štikar, Herold, Frai, Závorka další.

 

Historie

 

1990

V 90. letech potom výkonnostní jádro oddílu tvořili převážně dorostenci, kteří rovněž bojovali v 1. dorostenecké lize ČR (1994, 1995). K oporám družstva patřili Štikar, Zítka, Šustáček, Novotný, Sláma, Škarka a další. Působiště oddílu se přesunulo z prostor tělocvičny zmíněného učiliště do prostor tehdejší Zámecké Sokolovny, též nazývané Rudá Hvězda.

 

Historie

2000

Na přelomu tisíciletí pan Kocman oddíl předává Josefu Štikarovi, k němuž se záhy připojila Věra Pelantová. Několik let na to opět dochází ke změně tréninkových prostor a oddíl se přesouvá do městské Sokolovny, kde sídlí dodnes. V této době se k vedení oddílu přidává René Pintera. Pod vedením výše zmíněných trenérů oddíl vyprodukoval několik mistrů a vicemistrů republiky, mezi které patří David Půlkrábek, Martin Kadlčík, Tomáš Knápek, Martina Blahová či Lukáš Fillipi. Největším trenérským úspěchem trenérky Pelantové byla zlatá medaile z Letních olympijských her mládeže, kterou v roce 2010 vybojoval David Půlkrábek. 

 

Historie

 

2011

V roce 2011 se oddíl rozděluje na dva, a to na oddíl TJ Sokol Žďár nad Sázavou, který nadále vedla Věra Pelantová a oddíl Orel Žďár nad Sázavou, jehož vedení se ujal René Pintera. Mezi úspěšné reprezentanty oddílu této doby patřili Ondřej Kašík, Lenka Henzlová či Radim Knápek. S chodem tréninků pomáhali trenéři Knápek, Půlkrábek, Vašek či Vlček.

 

Historie

 

2018

Po smrti Věry Pelantové v roce 2018 oddíl převzali Jakub Kašík, Ondřej Kašík, Petra Šmídová a Petr Mynář. Oddíl se dnes soustředí především na práci s dětmi a před výkonnostním judem upřednostňuje poskytování možnosti věnovat se judu všem dětem, které o tento sport projeví zájem.